(LCFF)
STÖDER CANCERFORSKNINGEN INOM UPPSALA/ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION

 

 

DENNA FOND AVVECKLADES UNDER JUNI MÅNAD 2020

 

 

EN NY FOND MED NAMNET

INSAMLINGSSTIFTELSEN LIONS CANCERFORSKNINGSFOND MELLANSVERIGE UPPSALA-ÖREBRO MED WEBBADRESS WWW.LCFM.SE

HAR STIFTATS, VILKEN  ERSÄTTER DENNA FOND.

 

 

GÅVOR TILL CANCERFORSKNINGEN KAN FORTSÄTTNINGSVIS SÄTTAS IN PÅ DEN NYA FONDEN

 

Den nya fonden har samma inriktning och fungerar på samma sätt som denna och med samma personer.

För gåvor till den nya fonden Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, klicka här.  

 

 

 

DEN HÄR HEMSIDAN KOMMER ATT FINNAS KVAR UNDER STÖRRE DELEN AV 2021, 

MED INFORMATION OM UTDELADE ANSLAG OCH ÅRSREDOVISNING FÖR 2019-2020.
       

 

Plusgiro har upphört, se ovan
Bankgiro har upphört, se ovan

 


För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

 

Gåvotelefon till den nya fonden: 072-215 36 00

 

 

 

 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL IN SWEDEN MULTIPLE DISTRICT 101 HEMSIDA


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2021-01-14