(LCFF)
STÖDER CANCERFORSKNINGEN INOM UPPSALA/ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION

 

 

DENNA FOND AVVECKLAS UNDER JUNI MÅNAD 2020

KONTONUMREN HAR AVSLUTATS DEN 22 JUNI 

 

 

EN NY FOND MED NAMNET

INSAMLINGSSTIFTELSEN LIONS CANCERFORSKNINGSFOND MELLANSVERIGE UPPSALA-ÖREBRO

HAR STIFTATS, VILKEN  ERSÄTTER DENNA FOND.

 

 

GÅVOR TILL CANCERFORSKNINGEN KAN FORTSÄTTNINGSVIS SÄTTAS IN PÅ DEN NYA FONDEN

 

Den nya fonden har samma inriktning och fungerar på samma sätt som denna och med samma personer.

För gåvor till den nya fonden Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, klicka här.  

 

 

 Låga omkostnader - tack vare helt ideellt arbete
 Står under kontroll av
       -Auktoriserad revisor
      
       -Länsstyrelsen i Stockholm län
 Utfärdar
       -minnesbrev till minne av avlidna
       -gratulationsbrev vid uppvaktning

Plusgiro har upphört, se ovan
Bankgiro har upphört, se ovan


Ditt bidrag kan komma dig till del! 


För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

 

Gåvotelefon: 072-215 36 00

 

 

För information om vår integritetspolicy klicka här.

 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL IN SWEDEN MULTIPLE DISTRICT 101 HEMSIDA


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2020-06-22