(LCFF)
STÖDER CANCERFORSKNINGEN INOM UPPSALA/ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION

 Låga omkostnader - tack vare helt ideellt arbete
 Står under kontroll av
       -Auktoriserad revisor
       -Svensk insamlingskontroll
       
       -Länsstyrelsen i Stockholm län
 Utfärdar
       -minnesbrev till minne av avlidna
       -gratulationsbrev vid uppvaktning

Plusgiro 90 09 40-8
Bankgiro 900-9408
Ditt bidrag kan komma dig till del! 


För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

 

Gåvotelefon: 072-215 36 00

Skänk en gåva med Swish till 9009408


LIONS CLUBS INTERNATIONAL IN SWEDEN MULTIPLE DISTRICT 101 HEMSIDA


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2018-12-09