(LCFF)
STÖDER CANCERFORSKNINGEN INOM UPPSALA/ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION

 

 

NYHETER OM LIONS CANCERFORSKNINGSFOND

 

EN NY FOND MED NAMNET

INSAMLINGSSTIFTELSEN LIONS CANCERFORSKNINGSFOND MELLANSVERIGE UPPSALA-ÖREBRO

HAR STIFTATS, VILKEN KOMMER ATT ERSÄTTA DENNA FOND.

DENNA FOND KOMMER ATT FINNAS KVAR UNDER EN ÖVERGÅNGSPERIOD.

Den nya fonden har samma inriktning och fungerar på samma sätt som denna och med samma personer.

Tacksam om ni börjar använda den nya fonden, som ni kommer till genom att klicka här.  

 

 

 Låga omkostnader - tack vare helt ideellt arbete
 Står under kontroll av
       -Auktoriserad revisor
       -Svensk insamlingskontroll
       
       -Länsstyrelsen i Stockholm län
 Utfärdar
       -minnesbrev till minne av avlidna
       -gratulationsbrev vid uppvaktning

Plusgiro 90 09 40-8
Bankgiro 900-9408
Ditt bidrag kan komma dig till del! 


För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

 

Gåvotelefon: 072-215 36 00

Skänk en gåva med Swish till 9009408

 

För information om vår integritetspolicy klicka här.

 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL IN SWEDEN MULTIPLE DISTRICT 101 HEMSIDA


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2019-11-12