SENASTE NYTT

 

 UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2017 dela ut anslag till 42 olika
forskningsprojekt, med tillsammans:
 
5 868 000 kronor
 
 
 
Bland de många angelägna projekten kan nämnas:
 

- 250 000 kr för Endokrin tumörgenes

- 250 000 kr för Improvement of Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Neoplasms

- 250 000 kr för Individualized treatment in acute myeloid leukemia

- 200 000 kr för Imiomics och Radiomics i helkropps-PET/MRI för detektion, prediktion av terapieffekt och terapiutvärdering av kolerektal cancer och    lymfom

- 200 000 kr för Integrerad PET-MR vid utredning och värdering av esofaguscancer

- 200 000 kr för Evaluation of myeloid neoplasms with germline predisposition within young patients

- 200 000 kr för Studier av endokrina tumörer; Tunntarms NET och MEN1; Tumörgenes och malignifiering

- 200 000 kr för Deciphering the genomic landscape of rare, aggressive T-cell malignancies

- 200 000 kr för Hel genomsekvensering av patienter med kronisk lymfatisk leukemi

- 175 000 kr för Utvärdering av den nya HSP90-hämmaren Onalespib för att övervinna cisplatinresistens i huvud och halscancer

 

  •  

Forskare och sjukhusledning vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro har uttryckt sin stora tacksamhet för de erhållna forskningsanslagen och framhållit den stora betydelse som våra anslag har för cancerforskningen inom respektive sjukhus.

De framför ett varmt tack för stiftelsens arbete för forskningen.


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2018-02-12