SENASTE NYTT

 

 UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2019 dela ut anslag till 32 olika
forskningsprojekt, med tillsammans:
 
5 459 000 kronor
 
 
 
Bland de många angelägna projekten kan nämnas:
 
-350 000 kr för CAR T-cells in lymphomas - mechanisms of effect, toxicity and resistance
-300 000 kr för MEGALIT, en plattform för utveckling av molekylär onkologi
-300 000 kr för Kartläggning av hematologiska maligniteter hos patienter med möjlig ärftlig predisposition
-250 000 kr för Translationella immunterapistudier vid avancerad cancer samt studier av operabelt melanom
-250 000 kr för Molekylär kartläggning av verkningsmekanismerna för azacitidin och venetoclax mot akut myeloisk leukemi
-250 000 kr för Endocrine tumorigenesis
-240 000 kr för Systemisk mastocytos; är indolent och aggressiv systemisk mastocytos två helt olika sjukdomar?    
-200 000 kr för Repositioning of mebendazole as an immunomodulator
-200 000 kr för Klinisk helexomsekvensering i hematologiska maligniteter
-200 000 kr för Current challenges in CML: How to stop TKI treatment and how to cure resistant disease
-200 000 kr för Comprehensive sequencing of matched primary and metastatic adrenocortical carcinoma
-200 000 kr för Identifiering av prognostiska markörer hos KML-patienter med progress under pågående TKI-behandling
-200 000 kr för Vaginala mikrobiomets betydelse för risken utveckla cervixcancer
 

Forskare och sjukhusledning vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro har uttryckt sin stora tacksamhet för de erhållna forskningsanslagen och framhållit den stora betydelse som våra anslag har för cancerforskningen inom respektive sjukhus.

De framför ett varmt tack för stiftelsens arbete för forskningen.


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2020-01-28