En gammal fond försvinner och en ny ersätter.


Nu kommer den här fonden, Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, att upphöra under juni månad 2020.
Därför börjar vi med att stänga möjligheten för att registrera nya gratulationskort redan under maj månad.
Möjligheten att sätta in gåvor på fondens konton 90 09 40-8 och 900-9408 kommer sedan att upphöra i början av juni.
Fonden kommer att upphöra helt den 30 juni 2020.

Vi tackar alla som skänkt gåvor genom fonden, så att vi har kunnat dela ut 120 miljoner till forskning inom cancerområdet
och hälsar er välkommen till den nybildade fonden enligt nedan.

Ny fond. 

Som ersättare till den gamla fonden har det av samma stiftare registrerats en fond med namnet
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro.  
Den nya fonden har samma inriktning för sin verksamhet och sköts av samma personer.                     
Det nya är att ändamålsparagrafen har utökats med att namnge även Universitetssjukhuset i Örebro.
Den har även nya kontonummer för insamling av gåvor. Dom är för plusgiro 90 06 78-4 och för bankgiro 900-6784.
Telefonnumret till gåvotelefonen är detsamma som tidigare, nämligen 072-215 36 00.

För att registrera gratulationskort genom den nya fonden, gå in på hemsidan www.lcfm.se och klicka på gratulationskort.
Förfarandet är det samma som för den gamla fonden.

Har Du några frågor om detta är Du välkommen att ringa oss på telefon 072-515 76 00 eller till e-post info(at)lcfm.se.