ANSÖKAN OM FORSKNINGSANSLAG

 

OBS!

Ansökningarna om forskningsanslag sker i år till den nybildade fonden

Lions Cancerforskningsfond Mellansverie Uppsala-Örebro, www.lcfm.se

 

Den nybildade fonden är organiserad på samma sätt som den tidigare fonden,

med samma personer i forskningsrådet och fondstyrelsen.

 

Skillnaden är, att den nya Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro

har en utökad ändamålsparagraf där Universitetssjukhuset i Örebro är namngivet

som mottagare av anslag. 

 

 

 

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2020-08-19