SENASTE NYTT

 

 UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2016 dela ut anslag till 40 olika
forskningsprojekt, med tillsammans:
 
6 275 000 kronor
 
 
 
Bland de många angelägna projekten kan nämnas:
 

- 265 000 kr för nya målsökningsstrategier för en mer skräddarsydd cancervård

- 250 000 kr för the specificity of non-small cell lung cancer: Beyond targeted therapy

- 200 000 kr för systematisk FMCA-test av bröstcancer

- 200 000 kr för studier av endokrina tumörer; tunntarms NET och MEN1; tumörgenes och malignifiering

- 200 000 kr för dissecting the clinical heterogeneity of chronic lymphocytic leukemia by identifying distinct, molecularly defined subgroups of patients

- 200 000 kr för deciphering the transcriptomic landscape in chronic lymphocytic leukemia

- 200 000 kr för det komplexa molekylära landskapet vid kronisk lymfatisk leukemi

- 200 000 kr för chromium 10X whole genome sequencing platform in the diagnostics of hematological malignancies

- 200 000 kr för integrerad PET/MR-undersökning för detektion, stadieindelning, karakterisering och prognosbedömning av gynekologiska tumörer

- 200 000 kr för endokrin tumörgenes

- 200 000 kr för stimulerar infiltration av regulatoriska T-celler i prostatavävnad till extraprostatisk tumörtillväxt och därmed risken

                         för att drabbas av aggressiv prostatacancer

- 200 000 kr för tumörbiologiska studier av maligna lymfom och immunregulatoriska celler

- 200 000 kr för molekylära och PET-studier av neuroendokrina tumörer

- 200 000 kr för neuroendokrina tumörer - från genetik till klinik

- 200 000 kr för helgenomsekvensering av patienter med kronisk lymfatisk leukemi

- 200 000 kr för multicenter, prospektiv studie av ett andra utsättningsförsök av tyrosinkinasinhibitorer (TKI) hos patienter med Kronisk Myeloisk Leukemi (KML)

                         som misslyckats vid första utsättningsförsöket - monitorering av leukemiceller

 

  •  

Forskare och sjukhusledning vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro har uttryckt sin stora tacksamhet för de erhållna forskningsanslagen och framhållit den stora betydelse som våra anslag har för cancerforskningen inom respektive sjukhus.

De framför ett varmt tack för stiftelsens arbete för forskningen.


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2017-04-12