FAKTA

HISTORIK
Fonden bildades 1984 av Distrikten 101-B, 101-GD samt 101-U av Lions Clubs International. Sedan 1997 är fonden registrerad som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Uppsala län i enlighet med stiftelselagen. Sedan 2010 är länsstyrelsen i Stockholms län registermyndighet. 
 
SYFTE 
Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.
 
Stödet avser främst "patientnära" forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.
 
BAKGRUND
Enligt den senaste cancerstatistiken från socialstyrelsen för år 2014 rapporterades 63 555 fall av cancer i Sverige. Härav utgör ca 300 barn. 
 
Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion var antalet cancerfall 12 739. 
 
Antalet cancerfall fortsätter att öka. Forskningen har dock medfört att antalet patienter, som kunnat botas, avsevärt ökat liksom att patienternas livskvalitet förbättrats.
 
HUR FÅR FONDEN MEDEL?
Fonden finansierar sin verksamhet på följande sätt
  •  genom bidrag från Lionklubbarna 
  •  genom bidrag från allmänheten i form av
   - bidrag till avlidnas minne (minnesbrev utfärdas)
   - bidrag vid högtidsdagar (gratulationsbrev utfärdas)
   - testamenten
   - övriga gåvor
 
FONDENS OMKOSTNADER
Tack vare att allt arbete inom Fonden sker ideellt belastas Fonden inte av några kostnader för löner eller arvoden.
 
Omkostnaderna, som det senaste året endast uppgick till 1,5% av insamlade medel, bestrids av räntemedel. Genomsnittet är sedan starten 1984, c:a 2,1%.
 
UPPNÅTT RESULTAT
Under 2016 har det delats ut 6,3 milj. till forskning. Sedan starten 1984 har 110 milj. kr ställts till forskningens förfogande. 
 
 
VI VILL GÄRNA KUNNA FORTSÄTTA VÅRT VIKTIGA ARBETE.
STÖD DÄRFÖR VÅR FOND GENOM ETT BIDRAG!

Plusgiro 90 09 40-8

Bankgiro 900-9408


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2017-04-12